Haggel på størrelse med baseballer

I Jackson, Mississippi kom det i går haggel på størrelse med baseballer ned fra himmelen.