Opptak: Finansminister Siv Jensen legger frem revidert nasjonalbudsjett