Stoppe eller kjøre? Slik fungerer skolepatruljen

På veien kommer du kjørende, småstresset og litt seint ute til jobben. Skal du kjøre når skolepatruljen står i sperrestilling, eller skal du stoppe?