Gisseldrama i London

Gisseltageren truer med å sprenge bygning midt i London.