Tett på de søte havørnungene

21. juni kunne seerne se havørnungene på kloss hold.