LO-lederen om statsbudsjettet

Roar Flåthens første uttalelser om statsbudsjettet som ble lagt fra idag.