Tar hevn da tyven stjeler veska

Snakk om snårrådig dame.