Kennedys siste dager på lydbånd

Hør utdrag fra opptakene som nylig ble frigjort.