Her slippes Maria fri

Tirsdag forlot Maria Amelie utlendingsinternatet på Trandum, sammen med sin advokat.