De søker nå gjennom tunnelen og gjennom bilene

Telefon intervju med Johan Mannsåker ved redningssentralen i Sør-Norge om brannen i Guvangatunnelen.