Aril fikk erotisk fangst i garnet

– Jeg har aldri fisket opp noe slikt før.