Sulten bjørn nøyde seg med fuglesnacks

En Vancouver-familie får titt og ofte bamsefar på besøk.