Trump møtt av buing ved stemmelokalet

Menneskemengden utenfor valglokalet både jublet og buet da Trump ankom og da han gikk.