Felles hjerne-eksperiment kan gi nye behandlinger

Hjernene 500 frivillige testet samtidig har gitt forskerne uvurderlig informasjon.