Helgesen møtte motstandere av ulvevedtak

Klima- og miljøminister, Vidar Helgesen møtte motstandere av regjeringens vedtak mot lisensjakt på ulv.