Se skadene på KNM Helge Ingstad

Minedykkere fra Sjøforsvarets Minedykkerkommando ser på skadene på KNM Helge Ingstad under vannlinjen