Kristin Skogen Lund og Stein Lier-Hansen om sentralbanksjefens tale

Reaksjoner på sentralbanksjefens tale.