ABC Nyheter

De skulle bare bore en brønn

...men det gikk ikke helt slik disse karene hadde tenkt.

Relaterte videoer