De skulle bare bore en brønn

...men det gikk ikke helt slik disse karene hadde tenkt.