Rasende tyskere i opprør

200 tyske fotballfans braket sammen med politiet etter tapet mot Spania i VM.