Taima og tilrettelagt, dette kan aaaldri gå galt

Skal kjøre litt skrot, bare slenger det oppi tauebilen.