A-ha: - Vemodig og deilig

Snart setter a-ha endelig punktum for en eventyrlig popkarriére.