Skal sjekke krateret etter masseutryddelsen

Nå skal det graves i krateret etter asteroiden som trolig utryddet dinosaurene.