Leopard og kjempepyton i sjelden dødskamp

Safariturister ble vitne til dramatisk kamp på liv og død.