Må ha avtale klar innen to uker

Hvis ikke en avtale mellom Hellas og kreditorene er på plass innen to uker, vil landet etter alt å dømme måtte forlate eurosonen og innføre sin egen valuta.