Fly krasjet inn i gjerde

I USA har et småfly sklidd av rullebanen og inn i et gjerde.