Bruker mer på Murmansk enn økt beredskap

Helga Pedersen om å bruke mer penger på å fjerne vraket Murmansk enn å øke oljeberedskapen langs kysten.