Thommessen: – Dette er pinlig

Stortingsflertallet vil at representantene skal oppgi alle sine eierinteresser, uansett hvor små beløp det gjelder.