Hus eksploderte

Sju er døde etter en gasseksplosjon i Russland.