Gisseldrama i klasserommet

Her holdt 15-åringen klassen som gisler.