NASA har funnet dinosaurfotspor

Et stort fotavtrykk fra en panserdinosaur ble funnet på Goddard-eiendommen i august.