ABC Nyheter

Slik skal den reddes

Verdens største fisk står i fare for å utryddes. Spesielt farlig er det for hvalhaien langs kysten av Kenya.

Relaterte videoer