Piloten bommet med én meter - krasjlandet ved fylkesvei

- Jeg så at dette ikke kom til å gå bra.