Spor av flytende vann på Mars

Sannsynligheten for at det kan eksistere liv på planeten øker.