Hun gjør lukeparkeringen til en lek

Genial reklameplakat forteller hvor nære du er de andre bilene.