ABC Nyheter

20 år siden Bondevik sendte fly til Nato-bombing av Jugoslavia

24. mars 1999 startet Nato sin krig mot Jugoslavia for å redde kosovoalbanerne fra president Milosevic' overgrep.

Relaterte videoer