Konserten er glemt idet politimennene dukker opp

Plutselig innser kvinnene hva som foregår bak dem.