Endelig fri

Gisler ble løslat av FARC-geriljaen i Colombia.