Overlevde seks dager uten vann i ørkenen

Rob Fogerdy (62) spiste maur for å overleve i den australske ørkenen.