Trussel mot Telia etter hijab-reklame

Telia har opplevd en klagestorm etter denne reklamefilmen.