Læreren kastet klærne for å lære elevene om kroppen

Hun fikk kjapt elevenes oppmerksomhet i biologitimen.