Denne plukker søppel i verdensrommet

Denne skal rydde rommet vårt.