Her får Røeggen medhold i høyesterett

DNB må betale Røeggen 230.000 kroner pluss renter.