Dette er kulere enn domino

En stick bomb bestående av ti tusen trepinner.