Kaninen er en skikkelig plage for morgentrøtt hund

Tilslutt tar kaninen heldigvis til fornuft.