Nå blir det dyrere å ligge for tett på

Kan du tresekundersregelen?