Politiaksjon mot hus i Skuteviken

Politiaksjon i Skuteviken i Bergen. Ifølge Bergens Tidende har aksjonen blant annet sammenheng med en pågående etterforskning i byens prostitusjonsmiljø.