17 åring ble mangemillionær på app

Nick D'Aloiso har utviklet app´en Summly som redigerer nyhetsartikler for telefonbruk. Nå har den blitt kjøpt opp av Yahoo.