Følg finansminister Siv Jensens pressekonferanse

Finansministeren holder pressekonferanse om statsbudsjettet i Plenumssalen klokken 12.00.