Frivillige stormet til for å hjelpe etter skrekkulykke i USA